Hội nghị Trung ương 13

Sáng 14/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 10 và tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thông tin về kết quả Hội nghị Trung ương 13 vừa diễn ra, ông Lê Quang Vĩnh – Trợ lý Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua phương hướng công tác nhân sự khóa XIII. Theo đó, công tác nhân sự làm rất chặt chẽ, bài bản, khoa học có kế thừa phương hướng công tác nhân sự các khóa trước.

Trong đó quy định rõ độ tuổi tái cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương chính thức tới thời điểm Đại hội XIII dự kiến diễn ra vào đầu năm 2021 là không quá 60 tuổi đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và không quá 65 tuổi đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư.

“Trường hợp đặc biệt sẽ do Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét quyết định trình Đại hội. Đặc biệt ở đây là ngoài giới hạn tuổi chứ không có gì khác” – ông Vĩnh cho biết.

Hội nghị Trung ương 13, khóa XII
Hội nghị Trung ương 13, khóa XII.

Theo Trợ lý Thường trực Ban Bí thư, tại Hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét cho ý kiến về việc tái cử của các Ủy viên Trung ương Đảng gồm cả chính thức, dự khuyết và nhân sự lần đầu tham gia.

Ban Chấp hành Trung ương cũng bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương tái cử và nhân sự lần đầu tham gia. Tuy nhiên, việc này còn tùy thuộc vào nhân sự Ban Chấp hành Trung ương.

“Tất cả vấn đề này đều nằm trong tiến trình đã được xác định trong phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII, không có gì đặc biệt. Lần này, Ban Chấp hành Trung ương mới chỉ xem xét các trường hợp tái cử hay ứng cử tham gia lần đầu đều ở trong khung tuổi, tức là đủ tiêu chuẩn, điều kiện”- ông Vĩnh cho biết.

“Đối với các trường hợp đặc biệt, trên 60 đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và trên 65 tuổi đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; các trường hợp đặc biệt có được tái cử hay không, có được tham gia lần đầu hay không; hay như một số Bí thư các tỉnh chạm giới hạn tuổi tham gia lần đầu, ví dụ theo quy định là 55 mà nay 56 tuổi thì chưa được xem xét trong lần này, mà Ban Chấp hành Trung ương sẽ xem xét trong các hội nghị tiếp theo” – ông Lê Quang Vĩnh nói và cho biết, hiện nay nhân dân rất quan tâm đến việc có trường hợp “đặc biệt” hay không và là ai, song “việc này vẫn đang ở phía trước”.

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 10 và tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 10 và tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

* Chưa xem xét nhân sự quá tuổi

Về số lượng nhân sự trình Trung ương, ông Lê Quang Vĩnh thông báo, tại Hội nghị Trung ương 13, theo đề cử của các cấp ủy giới thiệu 119 nhân sự tái cử, gồm cả chính thức và dự khuyết. Trong số này có một số đồng chí quá tuổi vẫn được giới thiệu. Nhưng dù giới thiệu hay không giới thiệu thì số nhân sự quá tuổi này Ban Chấp hành Trung ương chưa xem xét.

Ngoài ra, còn 107 người được giới thiệu lần đầu tham gia Ủy viên Trung ương chính thức và 44 người được giới thiệu tham gia Ủy viên Trung ương dự khuyết. Tại Hội nghị Trung ương 13, Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết xem xét giới thiệu nhân sự, kết quả biểu quyết này sẽ được công bố tại hội nghị Trung ương 14.

Ban Chấp hành Trung ương đã giao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự căn cứ Nghị quyết của Hội nghị, báo kết quả giới thiệu nhân sự  Trung ương khóa XIII và các ý kiến đóng góp của Trung ương để tiếp tục xem xét, rà soát kỹ, bổ sung và hoàn chỉnh phương án nhân sự theo đúng quy trình công tác nhân sự. Bên cạnh phương hướng thì có ban hành một quy trình để báo cáo Trung ương xem xét, quyết định và thông qua tại các Hội nghị Trung ương tiếp theo trước khi trình Đại hội XIII của Đảng./.