DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA ĐỀN TRÌA – ĐỊA CHỈ ĐỎ TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC

Tại di tích lịch sử đền Trìa, hàng năm bên cạnh xã Hưng Lộc tổ chức dâng hương nhân dip tết Nguyên Đán, ngày Xô viết Nghệ Tĩnh 12/9 thì đoàn thành niên, các trường học trên địa bàn còn tổ chức lễ kết nạp đội, kết nạp đoàn, tổ chức dạy học ngoại khóa để giáo dục tình yêu quê hương đất nước. Năm 2021, trường Tiểu học tổ chức ghi hình cuộc thi hát Quốc ca tại địa chỉ đỏ.

Đền Trìa thuộc xóm Hòa Tiến- xã Hưng Lộc- thành phố Vinh, được xây dựng năm 1893, có tổng diện tích: 1742,3m2. Đền thời 01 vị tướng (không nhớ tên tuổi có công trong sự nghiệp chống giặc Thanh – Trung Quốc và được phong là Thượng Đẳng Thần). Là nơi làm truy điệu các chiến sỹ hy sinh trong ngày 11/2/1930 nhân dịch kỷ niệm công xã Quảng Châu. Đền Trìa được Bộ VHTT công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia vào ngày 26/6/1995.

Tại di tích lịch sử đền Trìa, hàng năm bên cạnh xã Hưng Lộc tổ chức dâng hương nhân dip tết Nguyên Đán, ngày Xô viết Nghệ Tĩnh 12/9 thì đoàn thành niên, các trường học trên địa bàn còn tổ chức lễ kết nạp đội, kết nạp đoàn, tổ chức dạy học ngoại khóa để giáo dục tình yêu quê hương đất nước. Năm 2021, trường Tiểu học tổ chức ghi hình cuộc thi hát Quốc ca tại địa chỉ đỏ

Giáo viên và học sinh trường Tiểu học Hưng Lộc ghi hình cuộc thi hát Quốc ca tại di tích đền Trìa
Di tích lịch sử đềnTrìa – xóm Hòa Tiến
Chính quyền địa phương xã Hưng Lộc tổ chức dâng hương nhân kỷ niệm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh
Lãnh đạo địa phương dâng hương nhân ngày Xô viết Nghệ Tĩnh
Toàn cảnh đền Trìa