Hội nghị tổng kết công tác Dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Chiều ngày 15/10/2020 Đảng bộ xã Hưng Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Toạ đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp uỷ, đồng thời biểu dương mô hình điển hình dân vận khéo năm 2020.