HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG

Ngoài nguồn ủng hộ bằng tiền, hiện vật đã được chuyển về UB MTTQ thành phố, UB MTTQ tỉnh và các đoàn cứu trợ. Sáng nay, ngày 24/10/2020, công đoàn cơ quan UBND xã Hưng Lộc phối hợp các tổ chức chính trị – xã hội trong xã tiến hành phân loại quần áo, dày dép từ nhiều nguồn ủng hộ để trao tặng bà con nhân dân miền trung bị lũ lụt. Với phương châm: hàng trao tặng khi đến tay bà con đều được sử dụng, đúng loại, đúng đối tượng.