MÔ HÌNH: “Nhà sạch, vườn đẹp, đường nở hoa” tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh

Hội LHPN xã Hưng Lộc kiểm tra mô hình

Hội liên hiệp phụ nữ xã Hưng Lộc sau một thời gian triển khai mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp, đường nở hoa” đến nay đã có kết quả.