Nghệ An phấn đấu thành trung tâm dịch vụ thương mại, tài chính vùng Bắc Trung Bộ

Với 3 đột phá chiến lược gồm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn với cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; thu hút nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, trong giai đoạn 2020-2025, Nghệ An đặt mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ thương mại, tài chính, du lịch của vùng Bắc Trung Bộ.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Nghệ An đã có những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế.

GRDP giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 7,84%

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tỉnh, trong đó có những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế.

Cụ thể, kinh tế phát triển khá nhanh, theo hướng bền vững, tạo nền tảng thuận lợi cho giai đoạn tới. GRDP bình quân giai đoạn 2016 – 2020 ước đạt 7,84%, cao hơn giai đoạn 2010-2015. GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 ước đạt 44,34 triệu đồng, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2015. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán được giao, gấp khoảng 1,7 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, trong đó, cơ cấu lại ngành nông nghiệp đạt kết quả bước đầu. Công nghiệp – xây dựng và dịch vụ tiếp tục phát triển, tạo nền tảng tốt cho những năm tới. Kinh tế biển và vùng ven biển đóng góp lớn vào quy mô kinh tế của tỉnh (khoảng 56% GRDP).

Bên cạnh đó, hệ thống kết cấu hạ tầng, trong đó có hạ tầng các khu kinh tế, hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp ngày càng đồng bộ.

Công tác cải cách hành chính được coi là chìa khóa quan trọng tạo đột phá, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư phát triển. Nhờ đó, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được cải thiện rõ qua từng năm, hiện đứng thứ 18 cả nước, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ.

Thu hút đầu tư nhiệm kỳ qua đạt được kết quả khá tích cực với 532 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 67.308 tỷ đồng.

Có 532 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 67.308 tỷ đồng đầu tư vào Nghệ An nhiệm kỳ vừa qua.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng của Tỉnh chưa đạt mục tiêu đề ra. Cụ thể, nông nghiệp phát triển chưa thật bền vững; phát triển công nghiệp còn khó khăn, nhất là việc thu hút đầu tư phát triển các dự án công nghiệp có tính động lực, tác động mạnh mẽ đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thu ngân sách. Thành phố Vinh phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và mục tiêu đề ra…

3 đột phá chiến lược

Trong giai đoạn 2020 – 2025, Đảng bộ tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá của cả nước.

Về phát triển kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm lĩnh vực nông lâm, thủy sản giai đoạn 2021 – 2025 đạt 4,5 – 5%; lĩnh vực công nghiệp, xây dựng giai đoạn 2021 – 2025 đạt 14,5 – 15,5%; lĩnh vực dịch vụ giai đoạn 2021 – 2025 đạt 8 – 9%.

Đồng thời, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành trung tâm dịch vụ thương mại, tài chính, du lịch của vùng Bắc Trung Bộ.

Nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh Nghệ An xác định là tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số và chính quyền số.

Cùng với đó, 3 đột phá chiến lược cũng được Đảng bộ, chính quyền Nghệ An đặc biệt nhấn mạnh, gồm:

Một là, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn với cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành.

Hai là, tiếp tục đào tạo, phát triển và thu hút nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Ba là, tiếp tục phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ chiều ngày 16/10 (phiên trù bị) đến ngày 18/10/2020. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ có 66 đồng chí. Đảng bộ tỉnh có 1.453 tổ chức cơ sở đảng.

Tác giả: Hoài Anh

Nguồn tin: Báo Hải Quan