UBND xã Hưng Lộc tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến luật An ninh mạng

Chiều ngày 09/10, UBND xã Hưng Lộc tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến luật An ninh mạng năm 2018. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo địa phương, trưởng các ban ngành đoàn thể, giáo viên và 150 em học sinh khối 9 trường THCS Hưng Lộc. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020 với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”