XÃ HƯNG LỘC: Hướng về ngày hội bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, NK 2021-2026

Trang trí trụ sở cơ quan

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan cấp trên, đặc biệt là sự chỉ đạo lãnh đạo trực tiếp của BCĐ, UBBC thành phố Vinh. BCĐ, UBBC, HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể cùng với cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hưng Lộc đã chung tay, chung sức vì một ngày hội – ngày bầu cử thành công.

Trang trí tại trụ sở UBND xã Hưng Lộc – tp Vinh

Khu vực bỏ phiếu
Gặp gỡ cử tri
Trang trí bầu cử
Kiểm tra chỉnh trang
Tập huấn nghiệp vụ bầu cử
Lãnh đạo xã: Kiểm tra công tác sắp xếp, bố trí phòng bỏ phiếu
Tổ giúp viêc: Rà soát danh sách cử tri
Khu vực bỏ phiếu

Rất cảm kích và biết ơn sự vào cuộc, nổ lực phấn đấu của các Ban bầu cử, Tổ bầu cử xã Hưng Lộc đã làm tất cả cho ngày 23/5/2021.

Chúc cuộc bầu cử thành công