T.P Vinh: Xây dựng gia đình văn hóa theo hướng thực chất

Thành phố Vinh đang đặt ra quyết tâm xây dựng gia đình văn hóa theo hướng thực chất, xem danh hiệu gia đình văn hóa giống như những tấm huy, huân chương khác; đồng thời xây dựng phường đạt chuẩn văn minh.
Sáng 9/10, thành phố Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020; 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, giai đoạn 2010 – 2020. Ảnh: Mai Hoa

Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Đức Đồng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; đại  diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Văn hóa và Thể thao.

Đánh giá kết quả 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, báo cáo tổng kết của thành phố và các tham luận phát biểu tại hội nghị đều nhấn mạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và sự vào cuộc triển khai của chính quyền, Mặt trận, các tổ chức, đoàn thể trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở; sự vào cuộc hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Nhờ đó, các phong trào đã được thực hiện đồng bộ, rộng khắp và ngày càng đi vào chiều sâu chất lượng. Việc xây dựng gương “người tốt, việc tốt” gắn với nâng cao trình độ, năng lực công tác, ý thức tổ chức kỷ luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được đẩy mạnh.

Đồng chí Trần Thị Cẩm Tú – Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh báo cáo kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam được các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị gắn với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực với cuộc sống hàng ngày của người dân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh: Mai Hoa

Trong thời gian qua, thành phố Vinh đã tuyên dương hàng nghìn điển hình tiên tiến, gương mẫu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; gia đình văn hóa tiêu biểu, học sinh giỏi xuất sắc.

Việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban MTTQ chủ trì phát động được gắn nhiều nội dung thiết thực, tạo bước chuyển về hành động trong từng con người, gia đình, dòng họ, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng đoàn kết phát triển kinh tế, giảm nghèo, đầu tư xây dựng hạ tầng, xây dựng văn minh đô thị. Toàn thành phố có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao nhấn mạnh yêu cầu thành phố tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thực chất và thiết thực. Ảnh: Mai Hoa

Phong trào xây dựng gia đình, khối, xóm, cơ quan, đơn vị văn hóa với nhiều nhân tố mới, điển hình mới, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020; góp phần thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố Vinh trở thành trung tâm văn hóa vùng Bắc Trung Bộ.

Một trong những mục tiêu quan trọng được xác định trong Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị là xây dựng thành phố Vinh trở thành thành phố văn minh, hiện đại; là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ trên 10 lĩnh vực, trong đó có văn hóa.

Đồng chí Phan Đức Đồng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Trần Thị Cẩm Tú – Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào. Ảnh: Mai Hoa

Bởi vậy, thành phố tiếp tục đặt ra quyết tâm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và phát triển gia đình Việt Nam với trọng tâm xây dựng gia đình văn hóa theo hướng thực chất, xem danh hiệu gia đình văn hóa giống như những tấm huy, huân chương khác; đồng thời xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Dịp này, UBND thành phố tặng Giấy khen cho 27 tập thể và 50 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 2000 – 2020.

27 tập thể được tuyên dương tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
50 cá nhân được tuyên dương tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa